Kolekcja MANY HANDS MAKE LIGHT WORK

Świat sztuki - obrazu, dźwięku, kształtu, jest światem tajemniczym i nie wszyscy znajdują odwagę, by wejść w niego głębiej. Coraz trudniej przy tym dzisiaj o odpowiedź na pytanie, czym jest sztuka, kim jest artysta i kim wobec tego może być kolekcjoner gromadzący obiekty artystyczne, niczym cząstki elementarne w większą całość. Kolekcja MANY HANDS MAKE LIGHT WORK szuka odpowiedzi na wszystkie te pytania, spajając oczywiste z nieoczywistym i prowokując do wejścia o stopień głębiej w proces artystycznej kreacji.

Fotografia, medium wybrane do kolekcji, nie jest przypadkowe – pozostaje ona kontrowersyjnym, czasem marginalizowanym środkiem wyrazu artystycznego. Gdzie odnaleźć w niej kunszt? Gdzie artyzm? Jak wielu z nas sądzi, że „też tak potrafi zrobić”? Tymczasem właśnie dostępność i pozorna prostota czyni z fotografii środek wyrazu tak wymagający i jednocześnie otwierający pole do artystycznej kreacji. Kreacja ta nie zawsze kończy się na obiekcie fotograficznym jako takim – zdarza się, że zdjęcie prowokuje do dalszych poszukiwań i eksperymentów – choćby w obszarze kolekcjonowania. Kolekcjoner ma możliwość zostania wodzirejem, dyrygentem, spinającym ze sobą wątki i epizody w większą całość.

Wspólnie z nieodłącznymi współtwórcami Kolekcji – kuratorką Katarzyną Majak oraz moim mężem, Adamem, dość szybko obraliśmy jej temat przewodni. MANY HANDS - oznacza autorską, sygnaturową interwencję artystów w swe dzieła, MAKE LIGHT WORK – malowanie światłem, podkreślające charakter medium, na którym skupia się kolekcja. Prace zawarte w kolekcji są dobierane pod kątem tych właśnie kryteriów.

Sygnaturą może być magicznie odzwierciedlona dłoń, jej (nie)widzialny dotyk pozostawiony na dziele, ingerencja na negatywach lub poddanych ręcznej obróbce odbitkach, wreszcie własnoręcznie stworzony obiekt uwieczniony na fotografii. Owych działań, interwencji, kreacji jest zaskakująco wiele – zapraszam każdego do własnej, osobistej wyprawy w świat ręki twórcy.

Pomocny w rozszyfrowaniu kodów może być katalog prac na stronie kolekcji. Dzieła w niej zgromadzone są tu podzielone na obszary/kategorie przedstawiające odmienne techniki interwencji. Większość prac posiada dokumentację w postaci wywiadów z autorami - są one udostępnione na stronie pod opisami dzieł.

Dominika Chazanow